Selectiecriteria voor aanvragers

  1. De aanvrager is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
  2. De aanvrager woont of woonde met zijn gezin/partner op IJburg/Nieuw West of in de naaste omgeving van beide wijken
  3. De aanvrager is gescheiden óf gaat scheiden óf wil tijdelijk uit elkaar.
  4. De aanvrager heeft met ex-partner in het woongebied één of meer kinderen. Zowel de aanvrager als de ex-partner heeft de wens dat de aanvrager actief betrokken blijft bij de (opvoeding van de) kinderen. Aanvrager kan een (concept)ouderschapsplan overleggen of afspraken daarover.
  5. De aanvrager kan de huur opbrengen: Kan aantonen dat hij/zij voldoende inkomsten heeft, ongeveer 3 keer de huur, inclusief de borg: Borg van ± €1100,- en de huur/servicekosten ± €600,-
  6. De aanvrager is in staat samen te leven met andere volwassenen en kinderen. De aanvrager is bereid zich in te zetten om het samenwonen succesvol te laten verlopen. De aanvrager is in staat goed met anderen te communiceren.
  7. De aanvrager heeft een plan om aan woonruimte te komen, na het aangeboden jaar door de stichting Parentshouse en heeft het voornemen zich daar actief voor in te zetten.
  8. De aanvrager is ‘bestand‘ tegen media aandacht en wil daar zo nodig af en toe aan meewerken.
  9. Het bestuur neemt op grond van de selectiegesprekken eigenstandig een besluit over de keuze van de (drie) bewoner(s) gebaseerd op de criteria en op eigen inschattingen.

 

 

 

Advertenties