Parentshouse, hoe het allemaal begon

IJBURG DROOMT

De wijk IJburg is een jonge nieuwbouw wijk in Amsterdam. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. In IJburg is ook een zeer actief platvorm van bewoners, een denktank voor buurtinitiatieven en buurtparticipatie. Een bijeenkomst van dit platform, genaamd “IJburg droomt”, is de aanleiding geweest voor het ontstaan van het Parentshouse.

Ds. Rob Visser was aanwezig op een bijeenkomst van “IJburg droomt” waar een jonge vrouw iets vertelde over haar echtscheiding, graag in de buurt van haar kinderen wilde blijven wonen, maar op IJburg geen gepaste woning kon vinden.

Dit bracht Ds. Rob Visser op het idee de mogelijkheden te onderzoeken om een woonproject te starten voor gescheiden woningzoekenden met kinderen. Het ontwikkelen van zo’n voorziening was makkelijker gezegd dan gedaan. Het grootste probleem was dat er geen jurisprudentie bestond, omdat deze vorm van opvang nog niet eerder ontwikkeld was en je niet zomaar woningen aan de huurmarkt mag onttrekken. Het duurde twee jaar voordat de gemeente Amsterdam groen licht gaf aan het project en de woningbouwcoöperatie woningen aanbood, die al jaren leeg stonden.

BESTUUR EN STICHTING
Toen Visser voet aan de grond kreeg bij de woningbouwverenigingen en de gemeente, werd het tijd een bestuur en een stichting in het leven te roepen. In het najaar van 2012 vond de eerste commissievergadering plaats. Het duurde even voor de commissie zich stabiliseerde.
Toch kon in het voorjaar van 2013 gestart worden met de intake van de eerste drie bewoners van het eerste Parentshous en in augustus 2013 was het eerste huis bewoond.
Eind 2015 bestaat de Parentshouse uit zeven nauw betrokken bestuursleden.
Begin 2016 is de stichting met twee huizen van start gegaan in Amsterdam West. Parentshouse Amsterdam bestaat nu uit vier huizen en kunnen hier maximaal 12 ouders in het huis verblijven.

Advertenties