Geschiedenis

IJBURG DROOMT

De wijk Amsterdamse wijk IJburg  is een jonge nieuwbouw wijk. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. IJburg is tegelijkertijd ook een wijk met veel zeer actieve  bewoners.  Platform “Ijburg droomt”,  is een denktank voor buurtinitiatieven en buurtparticipatie, zij is de aanleiding geweest voor het ontstaan van het Parentshouse. Ds. Rob Visser was aanwezig op één van de bijeenkomsten van  “IJburg droomt” waar een jonge vrouw iets vertelde over haar echtscheiding. Zij wilde graag in de buurt van haar kinderen blijven wonen, maar kon op IJburg geen gepaste woning vinden.

Dit verhaal bracht Ds. Rob Visser op het idee de mogelijkheden te onderzoeken om een woonproject te starten voor gescheiden woningzoekenden met kinderen.

Het ontwikkelen van zo’n voorziening bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Juridisch bleek het niet mogelijk om een bestaande huurwoning aan de huurmarkt te onttrekken, voor een dergelijk doel. Het duurde twee jaar voordat de gemeente Amsterdam groen licht gaf aan het project en de woningbouwcoöperatie woningen aanbood, die al jaren leeg stonden.

BESTUUR EN STICHTING

Op het moment dat Ds. Visser voet aan de grond kreeg bij de woningbouwverenigingen en de gemeente, werd het tijd een bestuur en een stichting in het leven te roepen. In het najaar van 2012 vond de eerste bestuursvergadering plaats. In het voorjaar van 2013 is gestart met de intake van de eerste drie bewoners van het eerste Parentshouse. In augustus 2013 werd het eerste huis bewoond.

Eind 2015 is het Parentshouse uitgebreid tot 2 huizen op  IJburg en 2 huizen in Nieuw-West.  Zo kunnen er per wijk 6 ouders worden gehuisvest en 10 kinderen die ” op en af” in huis verblijven.

 

Advertenties