Partners

Wij zijn ds. Rob Visser, voormalig voorzitter van het bestuur, dankbaar dat hij het initiatief heeft genomen om dit project van de grond te trekken.

Wij zijn de Diaconie van Amsterdam dankbaar dat zij bij de start geld en deskundigheid beschikbaar hebben gesteld.

Wij zijn Woningbouwvereniging de Key en De Alliantie dankbaar voor hun medewerking, financieel en praktisch.

Wij zijn de eerste drie bewoners, Evert, Marlon en Ramona dankbaar dat zij het Parentshouse een gezicht hebben gegeven door open te staan voor de overweldigende media-aandacht.

We zijn de het fond Bijzondere Noden te Amsterdam dankbaar voor de gift zodat wij de huizen beter konden inrichten.

Advertenties